Laptify B.V., gevestigd aan Coehoornsingel 117 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Salonbase, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Laptify B.V.
Coehoornsingel 117
9711 BR Groningen
info@salonbase.nl

Voor vragen over ons privacybeleid verzoeken wij je om contact op te nemen met info@salonbase.nl.

Persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Salonbase verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Klantenbestand
 • Afspraakhistorie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salonbase.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinde

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Salonbase verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Salonbase bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Salonbase verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salonbase blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij willen je erop wijzen dat wanneer je gebruik maakt van de diensten van Facebook of Google via Salonbase, deze partijen ook toegang krijgen tot een aantal van jouw persoonsgegevens die wij in het kader van Salonbase verwerken. Deze externe partijen hanteren hun eigen gebruiks- en privacy voorwaarden. Wij raden je aan deze voorwaarden goed door te nemen. Salonbase is hier niet verantwoordelijk voor en heeft hier geen controle over.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salonbase gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Salonbase analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salonbase en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@salonbase.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Salonbase wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salonbase neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salonbase.nl.

Privacy voorwaarden van externe partijen

Wanneer je gebruik maakt van diensten van externe partijen via onze website, bijvoorbeeld sociale media netwerken (Facebook en Google), dan zijn de privacy voorwaarden van die externe partijen van toepassing. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Laptify B.V. in het kader van Salonbase. Wij raden je aan om de privacy voorwaarden en instellingen van die externe partijen goed door te nemen.

Toch even persoonlijk contact?

Laat hieronder je gegevens achter en we nemen contact met je op.